LABORATÓRIUM
nat Az akkreditált laboratórium a viziközműszolgáltatók kötelező és rendszeres minőség-ellenőrző vizsgálatait végzi. A vízügyi ágazatban elsőként, már 2002-ben felkészült az európai normák szerinti (MSZ EN ISO/ IEC 17025: 2001) szabvány követelményeinek teljesítésére. Mérnökök és technikusok összehangolt, hozzáértő munkája, a laboratórium felszereltsége garantálja a gyors és pontos munkavégzést. Az egész Dunántúl területén, regionális feladatként a 12/1997.(VII.29.) KHVM rendelet szerint vizsgáljuk az ivóvízhálózatok, kutak gázösszetételét, oxigén-,szén-dioxid, nitrogén- és metántartalomra. Ugyancsak mérjük a légtéri minták gázösszetételét, ugyanezekre az összetevőkre. Foglalkozunk továbbá a gáztalanító berendezések hatásfokvizsgálatával is.

A laboratórium fő tevékenységi területe a következő:
  • 1. ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata, helyszíni vizsgálata, mintavétele;
  • 2. felszín alatti víz fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata, helyszíni vizsgálata, mintavétele;
  • 3. fürdővíz fizikai, kémiai, bakteriológiai vizsgálata,helyszíni vizsgálata, mintavétele;
  • 4. szennyvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai vizsgálata, helyszíni vizsgálata, mintavétele;
  • 5. szennyvíziszap fizikai, kémiai és mikroszkópos biológiai vizsgálata, mintavétele;
  • 6. Felszín alatti vizek, ivóvíz kutak mintavétele gáz vizsgálatához rész- és teljes-áramkörű szeparálással, a 12/1997.(VII.29.) KHVM rendelet szerinti mintavétel, gázösszetétel/ gáztartalom vizsgálata;
  • 7. Szolgáltatott vizek a 12/1997.(VII.29.) KHVM rendelet szerinti mintavétel, gázösszetétel/ gáztartalom vizsgálata és légterek gáztartalmának és gázösszetételének meghatározása;
  • 8. Környezetvédelmi talajvizsgálatok.
A Komló-Víz Kft. vizsgálólaboratóriuma a NAT által NAT-1-1001/2012. számon akkreditált vizsgálólaboratórium.A NAT részletező okiratának megtekintése»

Víz vizsgálati díjak megtekintése»

Elérhetőség.... : (72)582-230, labor@komloviz.hu

Kereső

Laboratórium