CÉGTÖRTÉNET
1951.08.23.-án, Komló várossá nyilvánítása előtt, alakult meg a "Komlói Víz és Csatornamű Vállalat". Dolgozóinak teljes létszáma 37 fő volt, akik többségét a pécsi vízműtől irányították át. Pécsről érkezett az első jármű is, mely egy szekérből és az elé fogott két sárga lóból állt. Az első épület egy düledező parasztház volt.
A komlói szénbányászat és a város rohamos fejlődése nagymértékű vízigényt jelentett. A Szénbányászati Tröszt kezdte meg a kutatófúrásokat és az ideiglenes szivattyúház építését, a budafai területen. Ekkor a termelés napi 2000m3 volt.
1953-ban megépült a Kossuth aknai 600m3-es tároló és hozzá kapcsolódóan 12 km vezetékrendszer.
Az 50-es évek közepéig sorra épültek ki az új kutak (12db), a Mánfa-Kőlyuk-Magyarszék vonalon. Ezek kapacitása 3250m3/nap. Ekkor épült fel, a mai napig is működő, budafai szivattyútelep, a vastalanító szűrőház és a szolgálati lakások.
A termelés növekedése sem tartott lépést a város igényeivel, így a maximális kihasználás mellett is sorozatos vízhiányok voltak.
Az újabb fúrások után, már 33db kút összesen napi 5000m3 vizet biztosított a városnak.
1957-re újabb víznyerő területet, a Liget-Oroszlóit, kapcsoltak be az ellátásba, további 3000m3/nap mennyiséggel növelve a kapacitást. Ebben az évben a vállalat már saját építési részleggel is rendelkezett.
A 60-as évek elején, a már 37db budafa-mánfai és a 12db ligeti kútból álló vízbázis sem biztosított elegendő vizet, ezért elkezdődött, és 1966-ban elkészült a kőlyuki völgyben futó patak duzzasztásával és a barlangi vizek kihasználásával, egy 3000m3/nap teljesítményű, szűrő technológiával is ellátott új vízmű.
1962-től már a környező 12 település vízműveit is a vállalat üzemeltette.
1963-tól már a teljes megye vízellátásáért a komlói vízmű volt a felelős.
1967-ig kialakultak az üzemvezetőségek, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.
1968-ban kezdődött a az orfűi vízfő forrás vizének (átlag 8000m3/nap) Komlóra továbbításának tervezése.
1970-ben további két üzemvezetőség alakult Pécsváradon és Sásdon ( ezek később beolvadtak a komlói üzemvezetőségbe ).
Ebben az évben a vállalat neve is megváltozott "Baranya megyei Vízmű Vállalat"-ra.
1971-re elkészült az új megyei központi telephely, melyben a jelenleg is a "Komló-Víz Kft." működik.
1975-ben helyezték üzembe az orfűi vízfő forrásra telepített vízművet, mely egy a föld alá épített szivattyúházból és a fölé épített, Csete György által tervezett, organikus építményből állt. A vizet, csak a kőlyuki barlang és források táplálását szolgáló természetes víznyelőkig emelték fel. Késöbb, a további igények kielégítésére, a Pécsi tóra egy felszíni vízkivételi mű lett telepítve.
1989-re épült meg a Duna vizet szállító regionális vezeték komlói 600mm-es leágazása, melynek vége a zobákpusztai 2500m3-es tároló. Ezen a vezetéken napi 10000m3 víz érkezett, mellyel véglegessen megoldódot a város vízellátásának mennyiségi gondja.
1996-ban a vállalat 260 településen szolgáltatott ivóvizet, 18 településen szennyvízelvezetést végzett és 800 dolgozót foglalkoztatott.
1997. május 1.-től kezdte meg működését a "Komló-Víz Kft.", mely Komló és a 37 környező település víziközműveinek üzemeltetésére jött létre, mintegy 230 fős létszámmal.
2013. június 1.-től, a törvényi változások következtében, a "Komló-Víz Kft." viziközmű szolgáltatási tevékenységét a "Mohács-Víz Kft." Komlói Üzemmérnöksége végzi az elöbbi településeken.
2015. január 1.-től, a törvényi előírásoknak megfelelően, a "Komló-Víz Kft." viziközmű szolgáltatási tevékenységét a "Baranya-Víz Zrt." Komlói Üzemigazgatósága végzi a környék településein.

Kereső

Laboratórium